Ở đời sống ra sao?

Trong ngôn ngữ Việt Nam, ý niệm “Ở Đời” quả thực rất ư là trìu tượng. Ở Phương Tây thì họ xác định một con người qua tài năng của họ như là một nhà khoa học, một thương gia, chính trị gia…. hay nói cách chung hơn là qua nghề nghiệp, địa vị mà lột tả được người đó là ai trong cuộc đời này. Còn chúng ta thì những thứ đó chỉ là một phần mà thôi. Phần còn lại mà người phương tây không thấy nói đến là gì? Thì ta phải hiểu rõ về hai chữ “Ở đời” thì sẽ rõ.

Hai chữ ở đời này qua môi miệng thế gian hay nói; tôi nghĩ tựu chung là ở việc Sống ra sao mà thôi. Một người ăn mày cũng có thể tự hỏi như thế mà sống cho tốt đối với xã hội vậy. Chẳng cứ gì ai thành đạt hay giàu sang mà tự hỏi câu ấy. Như thế, sống ra sao là một việc diễn ra thường trực ở nội tâm một người, mà người ấy có thể thấy “được mình” rõ hơn là những gì xã hội đánh giá về họ. Từ đó, họ thay đổi cuộc đời mình và biểu hiện ra bên ngoài đời sống rồi tương tác với mọi người xung quanh. Đến đây thì Ở đời – Sống ra sao theo tôi hiểu thì nó bao hàm cả khái niệm phía trên của người Phương Tây và còn lý lẽ nữa đó là sự cải thiện cuộc sống ở chính con người nữa.

Tiếc thay, hiện nay đa phần người Việt trên khắp tinh cầu này chỉ mải chạy theo tiêu chuẩn Phương Tây mà quên mất gốc gác của mình. Tại các cuốn sách của Kim Định sự phê phán rõ rệt nhất như:

44

Đoạn trích trên ở CHương 1 Cơ cấu thời gian trong cuốn Chữ THời.

Ông cũng xác định lại con người.

capture43

Ông còn viết về thực trạng Việt Nam sau 1975 như là:

Trời đất được đặt đúng vị trí thì vạn vật đều cùng nhau chung sống an vui mà không trở lại làm hại nhau. Ngược lại Bắc Nam tương diệt tương sát như nay thì truy căn ra cũng vì thiên địa chưa có vị yên. Và con người chưa biết ở đời. Vì ở-đời là hiện-diện khắp vũ-trụ (habiter c’est être présent au monde) chứ không ngưng đọng ở Trời hay Đất: Duy- vật hay Duy-linh: ở ù lì một bên sẽ dẫn đến tương-oán, tương-thù, tương-khắc, tương-diệt còn đâu là thanh-thoát như thi-sĩ: ở đời như con bướm bay lượn giữa muôn hoa đầy hương sắc, như kiểu “cái thân ngoại vật là tiên trên đời”

Đối với chúng ta ngày nay hiểu được tư tưởng Kim Định không phải là dễ dàng chút nào, nhưng qua những phần giới thiệu sơ lược này bạn đọc tìm nguyên bản cuốn sách do ông ấy viết ra thì sẽ rất tốt. Nếu có cơ duyên ắt sẽ lĩnh hội được điều hay từ ông.

45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s