Quyển Dịch Kinh Linh Thể – kế thừa nền tảng cuốn Chữ Thời (cuốn 5)

Trong quyển Dịch Kinh Linh Thể chúng tôi có nói đến nguồn gốc Việt của Kinh Dịch, vì nền tảng sách này là âm dương mà khởi đầu là nét song trùng, hoặc lưỡng hợp. Vậy mà không nước nào mang sâu trong mình nét lưỡng hợp đó như Việt Nam không những dưới những danh từ đầy ý nghĩa (Giao Chỉ, Văn Lang) mà còn cả trong vật biểu (Tiên Rồng). Đấy là nền tảng sách ước thường đi với gậy thần của tổ Hùng Vương. Toàn thể Kinh Ước có thể tóm vào ba chữ Tiên Rồng Hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s